Információ és kiberbiztonság című tanulmánykötet

A digitalizáció okozta társadalmi-gazdasági változásokkal kialakult információs társadalom új típusú kihívásokat tartogat mind egyéni, mind nemzeti vagy globális szinten. Az adat alapú folyamatok, a felgyorsult műszaki fejlődés és innováció pozitív hozadékai mellett számtalan fenyegetéssel tarkított, melyek kezelése az élet valamennyi szintjén szükségesek az eredményességhez.

Az információ- és kiberbiztonság témaköréhez kapcsolódóan a tanulmánykötet áttekinti az kutatás-fejlesztés és innovatív ökoszisztéma különböző dimenzióit, a kritikus információs infrastruktúrák elméleti (szabályozási) és praktikus aspektusait, kitér a nemzetközi intézmények szerepére éppúgy, mint az adatvédelmi jog fontosságára vagy a platformgazdaság elterjedésének következményeire. A kötet második felében a kiberdiplomácia, mint feltörekvő kutatási terület kerül bemutatásra. Itt az alapfogalmak és elméleti viták éppúgy bemutatásra kerülnek, mint nemzetközi kapcsolatokban (konkrét példákkal) és külgazdaságban betöltött szerepe.

Jelen kötet is példázza, hogy az NKE Eötvös József Kutatóközpont Kiberbiztonsági Kutatóintézet páratlan tudásbázist épít és a magyar felsőoktatás legerősebb társadalomtudományi megközelítésű információ- és kiberbiztonsági kutatási tevékenységét folytatja.

A Tématerületi Kiválóság Program keretében mű elérhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudásportálján 12 magyar és 6 angol nyelvű tanulmánnya