Tevékenységek

A Kiberbiztonsági Kutatóintézet (KBKI) célja a kiberbiztonsággal kapcsolatos egyetemi kutatások szinergiáira építve, így különösen az információbiztonság, a kiberbűnözés, a kiberhadviselés és a kibervédelem, valamint a kapcsolódó infotechnológiai kutatások koordinációjával előmozdítani az Egyetem kutatási eredményességét, valamint koordinálni a területen releváns felsőoktatási, kormányzati és nemzetközi kutatási kapcsolatokat. A múltbeli eredményekre és az előkészítő tevékenységekre alapozva a KBKI fő célkitűzése nem is lehet más, mint hogy Európa egyik jegyzett, vezető kiberbiztonsági műhelye legyen. Ennek megfelelően az alábbi víziót fogalmazzuk meg:

Víziónk Európa egyik vezető tudományos kiberbiztonsági kutatóközpontjává válni, aktív részeseként az európai kiberbiztonsági kiválósági központok hálózatának.

A vízió elérésének érdekében a következő missziót fogalmazzuk meg:

Küldetésünk, hogy kutatási tevékenységünk során megoldást találjunk a XXI. századi információs társadalmak kibertérből jelentkező biztonsági kihívásainak közszolgálati eszközökkel való kezelésére, fókuszálva Magyarországra, annak állampolgáraira és közszolgálati szervezeteire. Mindezt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói és hallgatói bázisán tesszük, kiaknázva a hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatainkat a közszolgálat, az akadémia és az ipar irányában.

A KBKI a következő kiemelt kutatási témákra fókuszál tevékenysége során:

  • Mesterséges intelligencia használata a kibervédelemben;
  • A kiberbűnözés vizsgálata kriminológiai aspektusokból;
  • Az európai kiberbiztonsági szabályozások nemzeti szintű végrehajtása;
  • A kiberhadviselés offenzív képességeinek fejlesztése;
  • Nemzeti szintű, civil kibervédelem humán, szervezeti és szabályozási megközelítésből;
  • Biztonságtudatosság a közszférában;
  • Létfontosságú rendszerek védelme szervezeti, szabályozási megközelítésből;
  • Nemzetközi kapcsolatok a kibertérben;
  • Adatvédelem a 4. ipari forradalom környezetében