Dr. Molnár Dóra

Dr. Molnár Dóra az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogász szakon, valamint ezzel egyidőben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem biztonság- és védelempolitika szakán szerzett diplomát. Ezt követően a Hungarian-American Enterprise Scholarship Fund ösztöndíjasaként a washingtoni Hudson Institute kutatóintézetnél dolgozott, majd hazatérve a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen helyezkedett el, ahol (illetve jogutód intézményként a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen) azóta is dolgozik. Doktori tanulmányait a ZMNE Hadtudományi Doktori Iskolájában végezte, ahol 2011-ben szerzett doktori fokozatot.

Jelenleg az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék egyetemi docense, valamint az NKE Kiberbiztonsági Kutatóintézet kutatója és intézetvezető-helyettese. Tagja a Magyar Hadtudományi Társaságnak és a Magyar ENSZ Társaságnak. Kutatási területei felölelik  a nemzetközi szervezetek (és különösen az ENSZ) tevékenységét, a nagyhatalmi stratégiák, a kiberdiplomácia és kiberstrtatégiák témaköreit.