Technika és technológia Kutatóműhely

Az elmúlt három évtizedben a mindennapi éltünk részévé vált az informatikai rendszerek folyamatos használata és a mobilitás. Az ezzel kapcsolatos – egyéni, társadalmi, gazdasági szervezeti– átalakulás sokkal rövidebb idő alatt zajlott le, mint korábban. Az új technológiák (különösen a felforgató és feltörekvő) elérhetőségével számos új szolgáltatási lehetőség alakult ki és létrejött az új virtuális „élettér”. Az integrálódás miatt az adatbiztonság hatása jóval nagyobb lett annál, amely egy-egy IT rendszer, -szolgáltatás működési területéből származna. Az elmúlt időszakban és a jelenleg is zajló szabályozási környezetváltozásból (NIS2, CER, DORA) számos új kontroll elvárás jött létre. Az Ibtv. és végrehajtási rendeletei, a mesterséges intelligencia szabályzói kodifikáció alatt álnak. Megjelent a szolgáltatási lánccal szembeni felelősség is. Okos környezetek terjedése is befolyásolással van a digitális ökoszisztémára, amelynek biztonsági kérdéseit a technológiai területén ugyancsak kutatni kell.

Kutatók:

Dr. Magyar Sándor ezredes, egyetemi docens, a Kutatóműhely vezetője