Kiberhadviselés Kutatócsoport

A katonai kiberműveletekkel foglalkozó kutatócsoport célja a Digitális Mohács tanulmányok adta keretre építve olyan kutatások indítása és az eredmények disszeminálása, melyek a hozzá tudnak járulni Magyarország defenzív és offenzív katonai kiberképességeinek fejlesztéséhez, összhangban a NATO követelményeivel és a Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájában megfogalmazott elvekkel. A kutatócsoport feladata a kibertéri fenyegetésekből eredő kockázatok csökkentésére szolgáló humán, technológiai és eljárásbeli védelmi intézkedésekre történő javaslattétel, szigorúan a honvédelmi szakterület specifikumaira koncentrálva. A kutatócsoportot ezért olyan kutatók alkotják, akik hivatásos állományban az érintett szervezeteknél szolgálnak vagy szolgáltak, illetve a hadtudományok területén folytatnak kutatásokat.

Kutatók:

Dr. Krasznay Csaba egyetemi docens, a Kutatócsoport vezetője