Kiberbűnözés Kutatóműhely

A kiberbűnözés kutatócsoport a kibertérrel összefüggő bűnözési és áldozattá válási formák kriminológiai szempontú, interdiszciplináris vizsgálatára hivatott. A kutatók legfőbb törekvése, hogy a bűnügyi- és társadalomtudományok tudományos-módszertani kritériumainak megfelelve jobban megismerjék és megértsék a kiberbűnözés folyamatosan változó mintázatait. Tudományos eredményeik elérhetővé tételével és gyakorlati szakemberek számára való átadásával támogatni kívánják a kiberbűnözés megelőzését, felderítését és kezelését. Ennek érdekében a kutatócsoport szoros együttműködéseket alakít ki hazai és nemzetközi, hatósági és civil, vállalati és akadémiai szereplőkkel, kutatásfejlesztési és oktatási területen egyaránt. A kutatócsoport tagjai jelenleg a kibertérben megvalósuló vagyon elleni és illegális kereskedelemre épülő kriminális folyamatokat vizsgálják, kutatási területük azonban kiterjed az összes, kibertér által elősegített, illetve azáltal lehetővé tett bűnözési mintázatra.

Kutatók:

Dr. Kiss Tibor r. alezredes, adjunktus, a Kutatóműhely vezetője