Digitális média és befolyásolás Kutatócsoport

A Digitális média és befolyásolás kutatócsoport a kiberbiztonság, kibertudatosság témakörét a társadalom- és jogtudományok (kommunikáció- és médiatudomány, szociológia, jog) szempontjából közelíti meg. Három fő témakör határozza meg a kutatásaikat: 1. Vizuális és verbális manipulációs módszerek a digitális médiában, kiemelten a deepfake mint befolyásolási technika; 2. Az ifjúság elérése a digitális média eszközeivel és 3. médiatudatosság, AI-kompetenciák. A kutatócsoport empirikus kutatások elvégzését és publikálását, illetve hazai és nemzetközi konferenciák és workshopok szervezését vállalja.

Kutatók:

Dr. Veszelszki Ágnes egyetemi docens, a Kutatócsoport vezetője